OUR DOGS
MALES:
URMAT-BATYR AZOVIA, date of birth 03.11.2013
HAZ-BULAT AZOVIA, date of birth 15.03.2014
MIA&MIA KUMIR, date of birth November 17, 2008
RYAZAN YAKSHI ZUMRAD, date of birth January 01, 2008
DARSTAN TSENTAVR, date of birth April 20, 2006
   
FEMALES:
URSULA AZOVIA, date of birth 03.11.2013
TSUNAMI ROVAYAT, date of birth 19.10.2013
ESENIYA AZOVIA, date of birth 28.12.2009
SAFRIYAR AZOVIA, date of birth 21.09.2012
ROKSANA AZOVIA, date of birth 03.01.2012
ZHAALUK AZOVIA, date of birth 10.10.2008
OVADAN AZOVIYA, date of birth 01.02.2011
MALAYA MEDVEDITSA AZOVIA, date of birth 09.12.2010
KARINE AZOVIA , date of birth December 12, 2008
RYAZAN YAKSHI ZARBA, date of birth January 01, 2008
ZOGCHA S KUDRYASHEVSKOGO DVORA, date of birth January 7, 2001
BOLSHAYA MEDVEDITSA AZOVIA, date of birth October 10, 2003
RYAZAN YUKSHI SHUVELEN, date of birth August 1, 2005
TSESAREVNA BLESK URALA KAZAH-IT
GULCHA AZOVIA, date of birth 9.11.2006
   

 

 

   
яндекс.ћетрика